Dette er sykkeldyktig.no

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle born skal få like moglegheiter til å skaffe seg gode ferdigheiter på sykkel og grunnleggjande kunnskap om trafikktryggleik. Sykkeldyktig.no er eit verktøy for lærarar som har ansvar for kroppsøvingsplanen.

På sykkeldyktig.no vil du som lærar finne alt du treng for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring frå 4. til 7.. trinn i grunnskulen. Bak FEIDE-innlogginga ligg eit gratis digitalt læreverk med mellom anna filmar, e-læringsoppgåver og ein teoriprøve. Alt kan brukast fritt. Også foreldre kan finne mykje nyttig informasjon og gode tips om sykling med borna sine.

Ja til trygg og sikker sykling!

Du som forelder kan også hjelpe til

Foreldre og andre vaksne spelar ein viktig rolle for at barn skal utvikle ferdigheiter på sykkel, trafikkforståing og god atferd i trafikken.

 

Sikker på sykkel: Bli med og bli endå betre!

Ønskjer de hjelp til å ta sykkelopplæringa eit steg vidare? Då er «Sikker på sykkel» eit viktig bidrag for å motivere lærarar og born til å engasjere seg i opplæringa. Hovudpremien er å representere Noreg i den internasjonale finalen i den europeiske trafikkopplæringskonkurransen ETEC.

Les mer

Små elektriske køyretøy – kva er lov å bruke i trafikken?

Elsparkesykkel, hoverboard, segway, airwheel, elektrisk skateboard – dette er døme på små elektriske køyretøy som det er lov å bruke i trafikken.

Les mer