Forside /Aktuelt/Aktuelt/Liten elektrisk motorvogn – kva er lov å bruke i trafikken?

Liten elektrisk motorvogn – kva er lov å bruke i trafikken?

Elsparkesykkel, hoverboard, segway, airwheel, elektrisk skateboard – dette er døme på liten elektrisk motorvogn som det er lov å bruke i trafikken.

Små elektriske kjøretøy vil fra og med våren 2022 omklassifiseres fra sykkel til motorkjøretøy, og omdefineres til «Liten elektrisk motorvogn».

Dette blir endringene som er mest relevant for barn:

  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Se regjeringens side for mer info: https://https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-strammer-regjeringen-inn-reglene-for-elsparkesykkel/id2898051/

 

Eksemplar på små elektriske køyretøy

Reglar for små elektriske køyretøy

For at det skal vere lov å ha sete på køyretøyet, må det ha sjølvbalanserande teknologi. Det er altså ikkje lov med sete på ein elsparkesykkel.

Dei små elektriske køyretøya skal vere utstyrte med refleks og ringjeklokke – med mindre det ikkje er mogleg å montere dette.

Som for vanlege syklar er det også for desse køyretøya påbode å bruke front- og baklys i mørkeret og når det er dårleg sikt. Lysa kan festast på føraren dersom det ikkje er plass til å feste dei på køyretøyet, men det er ikkje tillate å ha lys berre på hovudet eller hjelmen til føraren.

Lova krev òg at køyretøyet skal ha effektive bremsar, slik at det kan stansast raskt og trygt.

Det er ikkje påbode å bruke hjelm, men det er lurt å bruke det.

Her finn du meir informasjon: