Forside /FramsideNy

Bli kjent med sykkeldyktig.no

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle born skal få like moglegheiter til å skaffe seg gode ferdigheiter på sykkel og grunnleggjande kunnskap om trafikktryggleik. Sykkeldyktig.no er eit verktøy for lærarar som har ansvar for denne delen av kompetansemåla.

På sykkeldyktig.no vil du som lærar finne alt du treng av læringsmateriell for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring frå 4. til 7. trinn i grunnskulen. Her finn du forslag til undervisningsplanar, filmar og e-læringsoppgåver, og alt kan brukast fritt. Også foreldre vil finne mykje nyttig informasjon og gode tips om sykling med borna sine.

Sykkeldyktig.no er eit samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk, Norges Automobil-Forbund, Syklistenes Landsforening og Norges Cyckleforbund. Prosjektet får støtte frå Samferdselsdepartementet og Gjensidigestiftelsen.

Slik bruker du sykkeldyktig.no som lærer

Du som forelder kan også bidra

Foreldre og andre foresatte spiller en viktig rolle for at barn skal utvikle sykkelferdigheter, trafikkforståelse og god atferd i trafikken.

 

Bli oppdatert på siste nytt