Forside /Skolehistorier/Ungdom vil ha trafikkopplæring i skolen – blir hørt av eksperter

Ungdom vil ha trafikkopplæring i skolen – blir hørt av eksperter

Ingvild Eiken går i niende klasse på Blussuvoll skole i Trondheim. Hun har mange klassekamerater som sykler på veien for å komme seg til skolen. Det kan være skummelt.

– Dersom jeg skulle ha syklet i sentrum hadde jeg benytta fortauet. Jeg føler ikke at jeg kan skiltene godt nok, sier Eiken.

Det er alltid litt utfordrende med svinger og om bilistene følger med på at vi kommer opp på siden, så det er ikke bare enkelt

Fra 2014 til 2017 ble 242 personer hardt skadet eller mistet livet på grunn av sykkelbruk i Norge. Eiken mener det ville vært bra å lære mer om trafikken på skolen.

– Selv om en del elever har nok kontroll til å kunne sykle til og fra skolen, tenker jeg det hadde vært fint å ha god kontroll til å krysse vegene og så videre. Det er greit å vite hvordan man skal oppføre seg, slik at vi ikke skaper problemer i trafikken, sier hun.

Blander rollene som syklist og fotgjenger

Og dersom man er ute i trafikken i Trondheim sentrum, så kan man skjønne hva Eiken mener. Det er ikke bare skiltene som er en utfordring. Her møter man et stort virvar av biler, syklister og fotgjengere.

Tempoet er høyt, og de syklende utgjør en stor andel av trafikken.

Lillian Strand er en av dem som bruker sykkelfeltet. Men til tross for at veien er tydelig merket for syklister, så er det ikke nødvendigvis enkelt å vite hvordan man skal forholde seg til trafikken.

– Det er enklere med sykkelfelt, men vi har både fortauskanter og lysene. Av og til kan det være fristende å følge lysene som fotgjengere har, mens andre ganger følger jeg bilistene, sier Strand til NRK.

– Det er alltid litt utfordrende med svinger og om bilistene følger med på at vi kommer opp på siden, så det er ikke bare enkelt.

– Bør læres fra man er små

For å kjøre moped må du ha kurs, men som syklist kan du ferdes på den samme veien uten opplæring. Bård Morten Johansen er seniorrådgiver i Trygg Trafikk og forteller at trafikkbildet er komplisert, spesielt i byene. Det er ofte krevende å forstå hvordan andre oppfører seg i trafikken.

– Selv om vi fysisk tilrettelegger, så vil det være behov for en kompetanse til å ta egne beslutninger, sier Johansen.

Derfor ønsker Trygg Trafikk at skolen tar ansvar for trafikkopplæringa.

– En systematisk trafikkopplæring som starter når de er små og frem til de er så gamle at de betraktes som voksne. Det må være både teori og praksis knytta til læringa. Det bør være likt i hele landet, det er viktig.

 

Fakta: Trafikkregler for syklister

Når du sykler i kjørebanen eller i sykkelfelt:

  • Vikeplikt for kjørende som kommer fra høyre (høyreregelen).
  • Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsregulert veg (skiltet vikeplikt).
  • Ikke vikeplikt hvis du sykler på en forkjørsregulert veg.
  • Hvis det er skiltet vikeplikt der du sykler gjelder dette foran regelen om vikeplikt fra høyre. Vikeplikten gjelder i første kryss etter skiltet.
  • Vikeplikt når du skal svinge til venstre og får motgående kjøretøy på din høyre side.
  • Vikeplikt for gående i gangfelt.
  • Forbikjøring skal som hovedregel foregå til venstre. Som syklist kan du kjøre forbi et annet kjøretøy – men ikke en annen syklist – på høyre side. Forbikjøring på høyre side kan være aktuelt forbi stillestående eller saktekjørende kø.

Kilde: Statens vegvesen