Forside /Aktuelt/Aktuelt/Liten elektrisk motorvogn – hvilke er det lov å bruke i trafikken?

Liten elektrisk motorvogn – hvilke er det lov å bruke i trafikken?

El-sparkesykkel, hoverboard, segway, airwheel, elektrisk skateboard – dette er eksempler på liten elektrisk motorvogn som det er lov å bruke i trafikken.

Små elektriske kjøretøy vil fra og med våren 2022 omklassifiseres fra sykkel til motorkjøretøy, og omdefineres til «Liten elektrisk motorvogn».

Dette blir reglene som er mest relevant for barn:

  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Det er fartssperre på 20 km/h.
  • Det er ikke lov til å passere fotgjengere i mer enn 6 km/h.
  • Det er ikke lov med passasjer på kjøretøyet.

Se regjeringens side for mer info: https://https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-strammer-regjeringen-inn-reglene-for-elsparkesykkel/id2898051/

 

Regler for små elektriske kjøretøy

Liten elektrisk motorvogn skal være utstyrt med refleks og ringeklokke – med mindre det ikke er mulig å montere dette.

Som for trå-sykler er det også for disse kjøretøyene påbudt å bruke front- og baklys i mørket og når det er dårlig sikt. Lysene kan festes på føreren dersom det ikke er plass til å feste dem på kjøretøyet, men det er ikke tillatt å ha lys bare på førerens hode eller hjelm.

Loven krever også at kjøretøyet skal ha effektive bremser, slik at det kan stanses raskt og trygt.