Forside /Personvern

Sykkeldyktig.no er juridisk tilknyttet Trygg Trafikk (org. nr. 970 133 410), og følgelig underlagt Trygg Trafikks personvernerklæring. Ditt personvern er viktig for Trygg Trafikk og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Trygg Trafikk skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Direktør i Trygg Trafikk er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av virksomheten. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til Økonomi- og administrasjonssjef.

Vår behandling av personopplysninger

Trygg Trafikk behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Personaladministrasjon

Salg- og markedsarbeid

1. Personaladministrasjon

Trygg Trafikk behandler personopplysninger om egne ansatte (herunder vikarer, midlertidig ansatte mfl.) i forbindelse med personaladministrasjon. Dette er nødvendig for å oppfylle våre arbeidsrettslige forpliktelser overfor den ansatte i henhold til arbeidskontrakten. Opplysningene hentes inn fra det den enkelte registrerte i forbindelse med ansettelsen. Ved rekruttering i Trygg Trafikk behandler vi også personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale med jobbsøkere/potensielle nyansatte. Informasjonen oppgis av jobbsøker ved registrering av jobbsøknad hos Trygg Trafikk.

Personopplysninger som behandles i forbindelse med personaladministrasjon er blant annet personalia, lønnsopplysninger, utdannelse, kompetanse, evalueringer, pårørende, fagforeningstilhørighet og sykefravær.

2. Salg- og markedsarbeid

Trygg Trafikk behandler personopplysninger om våre kunder i forbindelse med leveranse av kurs og arrangementer. Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle avtaler/kontrakter med våre kunder. Personopplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet kontaktinformasjon til personer hos våre kunder, e-post, organisasjon/arbeidsplass og allergier.

I likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester, samt følge opp kunder ved arrangementer. Dersom vi har et eksisterende kunde/medlemsforhold til deg vil vi sende deg relevant informasjon knyttet til våre tjenester. Dette kan eksempelvis være utsendelse av invitasjon til arrangementer, informasjon om aktuelle kurs, publisering på sosiale medier, nyhetsbrev, mm.

Markedsføring utover dette vil være basert på ditt eventuelle samtykke. For å kunne markedsføre våre tjenester er det nødvendig for oss å behandle opplysninger om navn og kontaktinformasjon.

Ved bestilling i vår nettbutikk, så lagrer Trygg Trafikk kontaktinformasjon til bestiller og kjøpshistorikk, samt leverings- og faktureringsadresse. Dette er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale om levering av varer og betaling for varer.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller utveksles personopplysninger i Trygg Trafikk organisasjonen. Personopplysninger om deg deles ikke med andre virksomheter eller private aktører, med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Trygg Trafikk inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi bruker databehandlere blant annet i forbindelse med følgende behandlingsaktiviteter:

  • Opplæring
  • Utbetaling av lønn
  • Drift av IT Infrastrukturen
  • Drift og vedlikehold av informasjonsaktiva
  • Utsendelse av nyhetsbrev
  • Rekruttering
  • Drift av nettbutikk

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Trygg Trafikk lagres på servere i Norge og andre europeiske land. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker tilbehandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til hovedkontor@tryggtrafikk.no eller eventuelt per post til Trygg Trafikk, postboks 277- Oslo Sentrum, 0103 Oslo.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

Trygg Trafikk har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Trygg Trafikks behandling av personopplysninger, send en e-post til bremtun@tryggtrafikk.no.

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

 

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger

Denne hjemmeside er drevet og eiet av:

Trygg Trafikk

Tullingsgate 2, 6. etasje

0103 Oslo

Telefon: 22 40 40 40

Mail: hovedkontor@tryggtrafikk.no

Oppdatert om Google analytics pr 19.04.2023

Etter datatilsynets uttalelse den 1. mars 2023, har Sykkeldyktig.no erstattet Google analytics med Matomo som sporingsverktøy.