Dette er sykkeldyktig.no

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig.no er et verktøy for alle lærere i grunnskolen.

På sykkeldyktig.no finner du som  lærer det du trenger for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen. Bak FEIDE-innloggingen ligger et gratis digitalt læreverk med blant annet filmer, e-læringsoppgaver, og en teoretisk sykkelprøve. Også foreldre og foresatte vil finne mye nyttig informasjon og gode tips om sykling med sine barn på foreldresidene.

Sjekk at sykkelen er klar med Sykkeldyktig sin sjekkliste: trykke her

Gratis digitalt kurs om trafikkopplæring på sykkel

Er du i tvil om hvordan du skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel? Eller er du usikker på bruken av læringsplattformen sykkeldyktig.no? Kanskje du bare har behov for en gjenoppfrisking av opplæringen? Da anbefaler vi at du setter av en liten time til å gå gjennom dette selvstudiet.

Kurset for grunnskolelærere om trafikk- og sykkelopplæring er et selvstudium som tar 50 – 60 minutter å gjennomføre.

Det anbefales at alle lærere som skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel setter av felles tid til å gå gjennom kurset. Da kan dere drøfte spørsmålene sammen underveis og bidra til felles forståelse av innholdet.

Det er uansett nyttig å gå gjennom på egenhånd om ikke en felles gjennomgang er mulig.

 

Det er opplæring i el-sparkesykkel på Sykkeldyktig også

Filmen er laget i samarbeid med Vestland fylkeskommune, Bergen kommune og Trygg Trafikk

Unngå uhell på el-sparkesykkel

Inne i Sykkeldyktig finner du en læringssti med regler for bruk av el-sparkesykkel. Denne kan være nyttig for elever på 7. trinn og 8. trinn. Du finner også nyttige øvelser på el-sparkesykkel åpent på sidene til lærer og foreldre.

Sykkeldyktig har en læringssti om regler for bruk av el-sparkesykler

Du som foresatt kan også bidra

Foreldre og andre foresatte spiller en viktig rolle for at barn skal utvikle sykkelferdigheter, trafikkforståelse og god atferd i trafikken. Vær en god rollemodell, øv på ferdigheter og snakk med barnet når dere sykler sammen. Se mer her!

 

Aktuelt

Liten elektrisk motorvogn – hvilke er det lov å bruke i trafikken?

El-sparkesykkel, hoverboard, segway, airwheel, elektrisk skateboard – dette er eksempler på liten elektrisk motorvogn som det er lov å bruke i trafikken.

Husk å ta hensyn når du bruker el-sparkesykkel slik at det er trygt for deg selv og andre ute i nærmiljø du beveger deg i. God tur! 

Les mer