Dette er sykkeldyktig.no

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig.no er et verktøy for lærere som har ansvar for denne delen av kompetansemålene.

På sykkeldyktig.no vil du som lærer finne alt du trenger av læringsmateriell for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen. Her finner du forslag til undervisningsplaner, filmer og e-læringsoppgaver, og alt er til fri benyttelse. Også foreldre vil finne mye nyttig informasjon og gode tips om sykling med sine barn.

Ja til trygg og sikker sykling!

Du som forelder kan også bidra

Foreldre og andre foresatte spiller en viktig rolle for at barn skal utvikle sykkelferdigheter, trafikkforståelse og god atferd i trafikken.