Dette er sykkeldyktig.no

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig.no er et verktøy for alle lærere i grunnskolen.

På sykkeldyktig.no finner du som  lærer det du trenger for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen. Bak FEIDE-innloggingen ligger et gratis digitalt læreverk med blant annet filmer, e-læringsoppgaver, og en teoretisk sykkelprøve. Også foreldre og foresatte vil finne mye nyttig informasjon og gode tips om sykling med sine barn på foreldresidene.

Nå går det mot vår, sjekk at sykkelen er klar ved å trykke her

Gratis digitalt kurs om trafikkopplæring på sykkel

Er du i tvil om hvordan du skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel? Eller er du usikker på bruken av læringsplattformen sykkeldyktig.no? Kanskje du bare har behov for en gjenoppfrisking av opplæringen? Da anbefaler vi at du setter av en liten time til å gå gjennom dette selvstudiet.

Kurset for grunnskolelærere om trafikk- og sykkelopplæring er et selvstudium som tar 50 – 60 minutter å gjennomføre.

Det anbefales at alle lærere som skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel setter av felles tid til å gå gjennom kurset. Da kan dere drøfte spørsmålene sammen underveis og bidra til felles forståelse av innholdet.

Det er uansett nyttig å gå gjennom på egenhånd om ikke en felles gjennomgang er mulig.

 

Kunnskaps- og integreringsminister tester sykkeldyktig.no

Nytt aktuelt innhold - Unngå uhell på elektrisk sparkesykkel

Det kommer også en læringssti om regler for bruk av el-sparkesykler

Du som forelder kan også bidra

Foreldre og andre foresatte spiller en viktig rolle for at barn skal utvikle sykkelferdigheter, trafikkforståelse og god atferd i trafikken.

 

Aktuelt

Liten elektrisk motorvogn – hvilke er det lov å bruke i trafikken?

El-sparkesykkel, hoverboard, segway, airwheel, elektrisk skateboard – dette er eksempler på liten elektrisk motorvogn som det er lov å bruke i trafikken.

Les mer