Forside /For foreldre

Bidra til barnets gode sykkelvaner

«Å sykle med barna er hyggelig – og nyttig for at de skal utvikle ferdigheter som de vil ha god bruk for som vordende trafikanter».

På denne siden finner du filmer mer barn som øver på sykkel, tips til vedlikehold og mye nyttig informasjon om sykling sammen med barn.

Foreldre og andre foresatte spiller en viktig rolle for at barn skal utvikle sykkelferdigheter, trafikkforståelse og god atferd i trafikken. De fleste barn synes det er morsomt å sykle fordi det gir bevegelsesfrihet, fart og mestringsfølelse. Den dagen de mestrer sykling på to hjul for første gang, er en dag mange barn vil huske lenge – kanskje hele livet.

Du trenger ikke å legge lista høyt for at det skal gi godt utbytte. Videre på denne siden følger noen råd og tips om hvordan du som forelder kan bidra til å gjøre ditt barn best mulig rustet før sykkel- og trafikkopplæringen i skolens regi starter.

Tekniske grunnferdigheter og aktiv bruk av sansene står sentralt. Det samme gjør forståelse av grunnleggende trafikkregler og god trafikkatferd. Vi oppfordrer derfor alle foreldre til å lære barna å sykle og ta dem med på sykkelturer.

Under her vil du finne sykkeløvelser som der kan øve på sammen med barna, de har nummer etter følgende innhold:

  1. Balansetrening (grunnleggende ferdigheter)
  2. Øvelse (trening for å sykle på vei og i trafikk)
  3. Lek (kombinasjon av balanse og øvelse)

Lære å sykle

Barn synes det er morsomt å sykle. Det gir bevegelsesfrihet, fart og mestringsfølelse. Den dagen de mestrer sykling på to hjul for første husker barn lenge.