Forside /For lærere / Kurs om trafikkopplæring på sykkel

Det er bred støtte for å arbeide med trafikkopplæring på sykkel i kroppsøvingsfaget i de nye læreplanene som trer i kraft fra skoleåret 2020-21. Faget legger til rette for et utvalg av bevegelsesaktiviteter. For de fleste barn er det viktig å lære seg å sykle. Trafikkopplæring på sykkel skal tilføre elevene holdninger og vaner som varer livet ut, og øve evnen til å bruke oppmerksomheten, tenke risiko og ta trygge valg i trafikken.

På kurset får du som lærer tips og råd om hvordan du kan planlegge og gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring ved å bruke den helt nye læringsportalen sykkeldyktig.no

Innhold:

  • Trafikkopplæring på sykkel i ny læreplan i kroppsøving
  • Bruk av sykkeldyktig.no i opplæringen
  • Sikkerhet og risiko
  • Foreldresamarbeid
  • Praktiske øvelser på sykkel

Ta kontakt med Trygg Trafikk i ditt fylke for mer informasjon, eller se oversikt over planlagte kurs i Trygg Trafikks kurskalender.