Forside /For lærere / Informasjonsskriv til foreldre

Her er et forslag til informasjon du kan gi til foreldrene:

 

Informasjon om sykkelopplæringen på X. trinn ved XXXXXX skole

Kompetansemålene om trafikk- og sykkelopplæring ligger til faget kroppsøving:

 • Etter 2. trinn skal elevene kunne delta i øving på trygg ferdsel i trafikken.
 • Etter 4. trinn skal elevene kunne forstå og følge regler i trafikken.

For at elevene skal nå målene og etter hvert bli trygge syklister, må de få grundig opplæring i teori, ferdigheter på sykkel og sykling i trafikken. Progresjonen og målene står i skolens trafikkopplæringsplan. Det er viktig at skolen og foreldrene samarbeider om opplæringen.

Skolens oppgaver:

 • gi informasjon om sykkelopplæringen i god tid før opplæringen starter
 • jobbe med sykkelteori ved å bruke no
 • øve på sykkeltekniske ferdigheter i skolegården og på sykling i trafikken
 • gi alle elever og foresatte tilbakemelding underveis i opplæringen om hvilke ferdigheter elevene trenger å øve mer på, og eventuelle feil eller mangler på sykkel og hjelm

Foreldrenes oppgaver:

 • sørge for at sykkelen er i forsvarlig teknisk stand
 • Påbudt utstyr er: signalklokke, for- og bakbrems, hvit eller gul refleks foran, rød refleks bak, hvitt eller gult lys foran og rødt lys bak. Lys er påbudt ved sykling i mørket eller vær som gir dårlig sikt.
 • sørge for at barnet har sykkelhjelm som er justert og sitter godt på hodet
 • trene sammen med barnet på ferdighetsøvelser som er forklart på sykkeldyktig.no
 • øve på skoleveien sammen med barnet

Samarbeid gjerne med andre foreldre og tren flere sammen. Informasjon om opplæringen og forslag til aktiviteter som dere kan bruke i øvingen, finner dere på sykkeldyktig.no. Send gjerne en melding til meg dersom dere har spørsmål.

Sykle til skolen

Skolen og FAU anbefaler at elevene får sykle alene til skolen først etter at sykkelopplæringen på X. trinn er gjennomført. Det varierer hvor modne elevene er, og det varierer hvor utfordrende skolevei de har. Derfor er det ikke selvsagt at alle bør sykle til skolen selv etter at opplæringen er gjennomført. Det er dere som foreldre som best kan vurdere dette. Før barna kan sykle alene, er det bra om dere sykler til og fra skolen sammen med dem. Da får de nyttig erfaring og øving på å ferdes i trafikken.

Skolen og FAU anbefaler også at alle barn bruker sykkelhjelm når de sykler til skolen, og når de sykler i skoletiden.

Før vi starter sykkelopplæringen, sender vi ut et skjema der vi ber dere godkjenne at barnet deres kan sykle til skolen de dagene vi øver.

Lykke til!