Forside /For lærere / Informasjonsskriv til foreldre

Her er et forslag til informasjon som kan tilpasses hver enkelt skole og deles med foreldrene:

 

Informasjon om trafikkopplæring på sykkel til foresatte ved XXXX skole

Kroppsøvingsfaget legger til rette for et bredt utvalg av ulike bevegelsesaktiviteter, og for de aller fleste barn er det viktig å lære seg å sykle. For å nå målene i læreplanen og bidra til at elevene etter 7.trinn har utviklet ferdigheter på sykkel, gjennomfører vi trafikkopplæring på sykkel både på 4.,5. og 6.trinn.  Gjennom samarbeid mellom skole og hjem og bruk av opplæringsportalen sykkeldyktig.no, får elevene teoretisk og praktisk opplæring med en naturlig og god progresjon.

 

Kompetansemålene som er relevante i faget kroppsøving:

Etter 4.trinn:

 • forstå og følgje reglar i trafikken

Etter 7.trinn:

 • utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar
 • øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre
 • gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
 • vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn

 

Skolen sine oppgaver:

 • Informere om sykkelopplæringen i god tid
 • Bruke sykkeldyktig.no i opplæringen
 • Øve på sykkelferdigheter i skolegården og sykling i trafikken
 • Gi alle elever og foresatte tips til informasjon og oppgaver på sykkeldyktig.no som er relevante for opplæringen
 • Gi alle elever og foresatte tilbakemelding underveis i opplæringen om ferdigheter elevene trenger å øve mer på, og eventuelle feil eller mangler på sykkel og hjelm

 

Foreldrene sine oppgaver:

 • Sørge for at sykkelen er i forsvarlig teknisk stand. Påbudt utstyr er: signalklokke, for- og bakbrems, hvit eller gul refleks framme, rød refleks bak, hvitt eller gult lys framme og rødt lys bak. Lys er påbudt ved sykling i mørket eller vær som gir dårlig sikt
 • Sørge for at barna har sykkelhjelm som passer
 • Følge opp elevenes teorioppgaver, og tips til informasjon på sykkeldyktig.no
 • Øve på ferdighetsøvelser sammen med barna som beskrevet på sykkeldyktig.no
 • Sykle sammen med barna slik at de får mye sykkelerfaring

 

Samarbeid gjerne med andre foreldre og tren flere sammen. Informasjon om opplæring og forslag til aktiviteter som dere kan bruke når dere trener, finner dere på sykkeldyktig.no. Ta kontakt med lærer om dere har spørsmål.

 

Sykle til skolen

Det er dere foresatte som bestemmer når barna skal få lov å sykle til skolen. Dette er omtalt i Forskrift til opplæringsloven, § 12-1. I samme forskrift står det også at skolene bør ta inn føresegner som nærmere regulerer trafikksikkerhet og andre forebyggende tiltak i ordensreglementet. Skolen og FAU har derfor gjort en vurdering av elevenes skolevei. På bakgrunn av trafikkforholdene på skoleveien og kunnskap om barns fysiske forutsetninger, anbefaler vi at elevene sykler alene til skolen først etter gjennomført sykkelopplæring på (4.,5.,6.) trinn.

Det er bra om dere sykler til og fra skolen sammen med elevene før de får sykle alene. Da får de nyttig erfaring og øving på å ferdes i trafikken, og det er enklere for dere å vurdere barnas ferdigheter.

Skolen og FAU anbefaler også at alle elever og voksne bruker sykkelhjelm når de sykler til skolen.

Før skolen  starter sykkelopplæringa sender vi ut et skjema der dere må godkjenne om deres barn kan sykle til skolen de dagene vi øver.

 

Lykke til!